17/04/2009

Kembraeg en ostaleri hag er c’hafe - frazennoù ha lavarennoù a dalvoudegezh

Iechyd da! Yec'hed mat!

teurel evezh: gallout a reer lezel er-maez al lizherennoù etre klochedoù: [ ]


Mont e-barzh / Mynd i mewn

Salud, tout an dud! Helo, bawb!
[Ha] mont a ra? Shw’ mae?
Mat ar jeu? ’Ti’n go lew?
Mont a ra mat! Mae pethau’n iawn!
Dispar! Yn wych!
Pas re fall! Ddim yn rhy ddrwg!
Derc’hel da vont! Dal i fynd!

Goulenn da evañ / Archebu diod

Ur banne [az] po? Gymeri di ddiod?
Ur banne bier. Gwydraid o gwrw.
Ur banne gwin. Gwydraid o win.
Gwin ru[z]. Gwin coch.
Gwin gwenn. Gwin gwyn.
Gwin roz. Gwin rhosliw
Un hanter. Hanner.
Chug frouezh. Sudd ffrwythau
Chug orañjez. Sudd oren.
Chug ananaz. Sudd pinafal.
Chug avaloù. Sudd afalau.
Chug rezin. Sudd grawnwin.
Dour pik-pik. Dŵr pigog.
[Ha] Chips [az] po? [Wyt] ti eisiau creision?
Ur banne te. ’Panaid o de.
Ur banne kafe. ’Panaid o goffi.
Sukr [az] po? Gymeri di siwgwr?
Kafe dre laezh. Coffi gwyn.
Re domm eo! Mae’n rhy boeth!
Mat eo! Mae’n dda!
N’eo ket mat! ’Dyw e ddim yn dda.
Yec’hed mat! Iechyd da!
Pegement e koust? Faint mae’n [ei] gostio?
Pegement eo koustet? Faint [a] gostiodd e?
Ha paeet ’peus? Wyt ti wedi talu?

Kaozioù a bep seurt / Mân siarad

Petra eo da anv? Beth yw d’enw di?
[D]eus* pelec’h out? O ble [’rwyt] ti’n dod?
O tremen vakañsoù emaon. ’Dw i ar [f]y ngwyliau.
Mont a rin kuit warac’hoazh. [Fe] fydda’ i’n gadael [y]fory.
[Hag] ar wech kentañ eo dit dont amañ? Ai dyma’r tro cynta’ iti ddod yma?
Peseurt micher [a] rez? Beth yw dy waith?
Studier on. Myfyriwr ’dw i.
Studierez on. Myfyrwraig ’dw i.
Kelenner on. Athro ’dw i.
Kelennerez on. Athrawes ’dw i.
Labourat a ran en ur stal. ’Dw i’n gweithio mewn siop.
O klask labour emaon. ’Dw i’n chwilio am waith.
Pelec’h ’maout o chom? Ble [’rwyt] ti’n byw?
E kêr. Yn y dre’.
War ar maez. Yng nghefn gwlad.
En un ti bihan / bras. Mewn tŷ bychan / mawr.
Gant piv out deu[e]t? Gyda phwy [’rwyt] ti wedi dod?
Ma-unan on deu[e]t. ’Dw i wedi dod ar [f]y mhen [f]yn hunan.
Pelec’h emañ ar privezioù? Ble mae’r tŷ bach?
Gant ar c’hoant staotat emaon! ’Dw i eisiau piso!
War an tu dehoù. Ar y dde.
War an tu klei[z]. Ar y chwith.
E krec’h. Lan staer.
E penn an trepas. Ym mhen y coridor.
Trawalc’h ’m eus bet. ’Dw i wedi cael digon.
Me[z]v on! ’Dw i’n feddw.
Me[z]v-dall. Yn feddw gaib.

Te eo ma gwellañ mignon! Ti yw fy ffrind gorau!
Sot on ganit! ’Dw i wedi gwirioni arnat ti!
Serr da veg! Cae dy ben!
Sell ouzh hennezh / honnezh! [E]drycha ar hwnna / honna!
Skuizh on! ’Dw i wedi blino.
N’on met skuizh, tamm [e]bet! ’Dw i ddim yn flinedig o gwbl!
Poent eo mont! Mae’n bryd mynd!
Diwe[zh]at eo! Mae’n hwyr!
[Ha] dont a rez ganin? [Wyt] ti’n dod ’da fi?
Ker eo an taksi! Mae'r tacsi'n dddrud!
Nozvezh vat! Nos da!
Kenavo! Hwyl fawr!
Ken ar wech all! Tan y tro nesa’!
Pelec’h emañ ar voest-noz? Ble mae’r clwb nos?
Gant ar boan-benn emaon! Mae poen tost arna’ i!
Petra a dalvez ar vuhez? Beth yw ystyr bywyd?

No comments: