20/10/2008

Cwrs Llydaweg Nant Gwrtheyrn - Staj Brezhoneg Nant Gwrtheyrn - Hydref 2008 / Miz Here 2008

Sed amañ un nebeud luc'hskeudennoù bet tennet er staj leun a vuhez a zo bet dalc'het gant Kevredigezh Kembre-Breizh e Nant Gwrtheyrn, en Hanternoz Kembre, e miz Here, 2008. / Dyma ychydig luniau o'r penwythnos bywiog, hwyliog ac addysgiadol a gynhaliwyd gan Gymdeithas Cymru Llydaw yn Nant Gwrtheyrn rhwng nos Wener, 17 Hydref a phrynhawn Sul, 19 Hydref.

En div luc'hskeudenn gentañ e weler klas Lena Peron: Colin Spencer, Gwyneth Roberts, David Hale Aran Jones ha Gwyn Edwards. / Yn y ddau lun cyntaf gwelir y dosbarth a oedd yng ngofal Lena Peron:


Ar c'hentelioù a oa bet fiziet e Janig Bodiou - al live uhelañ -, e Rhisiart Hincks, - ul live etre -, e Peggy Le Bihan - an eil live - hag e Lena Peron - an deraouidi hag ar faos-deraouidi. Plijadur o deus bet ar re a oa o heuliañ ar c'hentelioù, hervez kont, ha meulet eo bet labour an teir Breizhadez o doa roet eus o amzer hag o nerzh evit dont d'an Nant. / ’Roedd gwersi ar bedair lefel gan bedwar o athrawon: Janig Bodiou, Peggy Le Bihan, Lena Peron a Rhisiart Hincks. Cafwyd ymweliad hefyd gan Dominig Kervegant, sydd wedi dysgu yn llawer o ysgolion undydd y Gymdeithas. Canmolwyd yn arbennig waith y tair athrawes a ddaeth i'r Nant i roi'r gwersi.Amañ, er renk vlein, e weler: / Yma gwelir, yn y rhes flaen: Colin Spencer, Aran Jones, Ann Williams, Janig Bodiou, Lena Peron a Dafydd Frayling
E kreiz emañ: / Yn y canol mae: Siân Gruffudd, Peggy Le Bihan a George Jones
En adreñv emañ: / Yn y cefn ceir: Gwyn Edwards, David Hale, Gwyneth Roberts a Jamie Bevan
El luc'hskeudenn war an tu dehoù e weler ivez Michael Hornsby, a oa deuet eus Bro-Skos evit ar staj. / Yn y llun ar y dde gwelir hefyd, ar y dde pellaf, Michael Hornsby.C'hoazh e oa tud all na weler ket amañ, da lavaret eo: Julie Brake, kelennerez e Skol-Veur Glyndŵr e Wrecsam, Niclas ap Glyn eus Penarth, Robyn Parry eus Enez-Von, Rhobet Williams eus Manchester ha Robin Spey eus Blaenau Ffestiniog. / Hefyd ar y cwrs ’roedd Julie Brake, Niclas ap Glyn, Robyn Parry, Rhobet Williams a Robin Spey.

Ouzhpenn kaout kentelioù o deus bet ar stajidi tro da zebriñ predoù lipous e Caffe Menir, da ganañ, da zeskiñ dañsoù breizhat, da vale war ar maez, ha da genstrivañ o klask reiñ respontoù da c'houlennoù diwar-benn Breizh ha diwar-benn meur a dra all . Ar gwashañ goulenn o doa bet a oa divinout peseurt ti-hent-houarn a oa da welet en ur rummad luc'hskeudennoù... Sellet e voe ouzh videoioù, selaouet e voe enrolladurioù ha gwerzhet e voe levrioù. Da sadorn da noz e oa aet lod betek ostaleri ar Fic e Llithfaen, tra ma oa chomet darn da glakenniñ en Nant. / Yn ogystal â chael gwersi Llydaweg a chyfle i ymarfer yr iaith dros y prydau bwyd blasus yng Nghaffe Meinir, buwyd yn canu, yn dysgu dawnsiau Llydewig, yn cerdded, yn cynnal cwis, yn edrych ar fideos ac yn gwrando ar recordiadau o siaradwyr Llydaweg traddodiadol. ’Roedd cyfle i brynu llyfrau hefyd. Mentrodd rhai i dafarn y Fic yn Llithfaen, nos Sadwrn, tra arhosodd eraill yn y Plas i roi'r byd yn ei le tan un o'r gloch y bore.Krediñ a c'haller e vo dalc'het ur staj heñvel e 2009, marteze en ur greizenn all a-benn ober anaoudegezh well gant ur c'horn all eus Kembre. Diaes koulskoude e vo kavout ul lec'h ken kaer hag un degemer ken mat evel e Nant Gwrtheyrn. / Gobeithir cynnal penwythnos tebyg yn 2009, efallai mewn man arall, er mwyn cael gweld cornel arall o Gymru, ond anodd fydd cystadlu â Nant Gwrtheyrn o ran harddwch naturiol a chroeso cynnes.

No comments: